yuen-ka-sing
袁嘉聲醫生
(男)
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士(外科)
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
服務:
外科專科
服務地點:
健滙專科中心 (佐敦)
中心詳情